john richmond - جان ریچموند - مجموعه کامل محصولات(۹۴۱۲ محصول)

همه محصولات
با فیلتر(های):
با فیلتر(های):


جان ریچموند یک برند انگلیسی است که در سال 1983 توسط طراحی به همین نام در منچستر شکل گرفت. این برند تحت تاثیر انرژی، خلاقیت و غیر قابل پیش بینی بودن جوانان و فرهنگ خیابانی شکل گرفت. ریچموند به طور عمیقی از موسیقی راک تاثیر گرفته و همانند بسیاری از خوانندگان لباس می پوشد. عطرهای این برند، بیانی از احساس مقاومت ناپذیر جوانی است که در ترکیبی از رایحۀ گل و میوه به مشام می رسند.

فیلتر